O.pl Home
1. Aukcja Plakatu — Rempex — 26 maja 2022

Pomóż
potrzebującym

Jeśli masz możliwość, zachęcamy do wspierania wszystkich potrzebujących. Dziś Ty pomożesz komuś, jutro ktoś pomoże Tobie.

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

https://pcpm.org.pl/
Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej jest jedną z największych polskich organizacji pozarządowych niosących pomoc rozwojową i humanitarną poza granicami Polski. Specjalizuje się w pomocy humanitarnej, rozwojowej i ratunkowej. Źródło: Wikipedia.

Caritas

https://caritas.pl/
Caritas Polska jest duszpasterską instytucją charytatywną Kościoła katolickiego i największą organizacją społeczno-charytatywną w Polsce, która niesie profesjonalną, wielowymiarową pomoc osobom wykluczonym, ubogim, idącym przez życie z różnego rodzaju deficytami. Źródło: Caritas.pl

Polski Czerwony Krzyż

https://pck.pl/
Polski Czerwony Krzyż (PCK) – najstarsza polska organizacja humanitarna będąca członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Zajmuje się: udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną, nauką udzielania pierwszej pomocy, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych na imprezach masowych, propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa, rozpowszechnianiem wiedzy o międzynarodowych prawach konfliktów zbrojnych. Źródło: Wikipedia

Polska Misja Medyczna

https://pmm.org.pl
Polska pozarządowa humanitarna organizacja non-profit niosącą pomoc medyczną w najbardziej potrzebujących krajach świata. Cele organizacji: pomoc medyczna ofiarom wojen, kataklizmów i klęsk żywiołowych, pomoc humanitarna, kształcenie kadry medycznej i ludności cywilnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz podstawowych i zaawansowanych zabiegów ratujących życie. Źródło: Wikipedia

siepomaga.pl

https://www.siepomaga.pl
Siepomaga.pl to największy portal charytatywny, na którym można organizować zbiórki dla potrzebujących. Fundacja Siepomaga powstała by nieść pomoc dzieciom i rodzinom. Fundacja skupia się na wspieraniu finansowym chorych, dla których jedynym ratunkiem są kosztowne terapie i operacje oraz na propagowaniu idei niesienia pomocy bliźnim. Źródło: siepomaga.pl

Pomocni Ludzie / dla Ukrainy

https://pomocniludzie.pl
Serwis internetowy pomocniludzie.pl wspiera pomoc dla Ukrainy w zakresie noclegu, transportu, znalezienia pracy.

Oddaj krew / Honorowi krwiodawcy

https://krwiodawcy.org
Odbiorcami krw są szpitale, kliniki oraz instytuty dokonujące skomplikowanych operacji, przeszczepów i innych zabiegów, do przeprowadzenia których krew jest niezbędna. Krew jest pobierana od pełnoletnich, zdrowych osób, które zadeklarują swoją dobrą wolę. Krwiodawstwo w Polsce jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Każda osoba, która chociaż raz oddała krew lub jej składniki, otrzymuje tytuł Honorowego Dawcy KrwiŹródło: Wikipedia

#PomagamUkrainie

https://pomagamukrainie.gov.pl
PomagamUkrainie.gov.pl koordynuje pomoc humanitarną dla Ukrainy. Serwis dla osób potrzebujących pomocy oraz organizacji i osób zainteresowanych jej udzieleniem. Wsparcie przekazywane jest z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i innych instytucji państwa, a także ze środków samorządowych, społecznych i prywatnych. pomagamukrainie.gov.pl

Pomoc zwierzętom

https://fundacjabenek.pl
Fundacja pomaga nieść pomoc zwierzętom. Głównym celem organizacji jest ratowanie, leczenie i rehabilitacja zwierząt oraz edukacja.fundacjabenek.pl

Szlachetna Paczka

https://www.szlachetnapaczka.pl
Szlachetna Paczka – ogólnopolski projekt społeczny organizowany przez Stowarzyszenie Wiosna, którego głównym celem jest materialna i mentalna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Organizacyjnie opiera się na pracy kilkunastu tysięcy wolontariuszy w całej Polsce koordynowanej z centrali w Krakowie. Zasadą działania projektu jest tzw. mądra pomoc, czyli taki rodzaj bezpośredniego wsparcia, który ma dać wybranym rodzinom narzędzia do tego, by były w stanie zacząć samodzielnie rozwiązywać swoje problemy. Organizatorzy projektu deklarują, że „nie pomagają biedzie roszczeniowej” i chcą, aby „ludzie sami radzili sobie w życiu”. Wikipedia

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

https://niepelnosprawni.gov.pl/p,98,organizacje
Lista organizacji pozarządowych wspierających osoby z niepełnosprawnościami.