Aktualności, Z kraju
Sondaż na temat sytuacji w Polsce. Przeważają pesymistyczne nastroje