Aktualności, Z kraju
Rozbudowa systemu odcinkowego pomiaru prędkości. Obejmie aż 600 km dróg