Aktualności, Ze świata
Masowe strajki we francuskich elektrowniach atomowych i koncernach paliwowych