Sporo osób od kilku lat zakłada 21 marca dwie różne skarpetki. Nie jest to jednak nieuwaga, a celowe działanie. 21 marca jest Dniem Kolorowej Skarpetki lepiej znanym jako Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa to ważne święto, obchodzone corocznie właśnie 21 marca. Ma ono na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat tego zaburzenia genetycznego. Ponadto w dniu tym zwraca się uwagę na promowanie integracji i równości osób z zespołem Downa.

Zespół Downa

Zespół Downa jest stanem, który powstaje w wyniku trisomii chromosomu 21. Mówiąc najprościej oznacza to, że osoby z tym zespołem mają trzy kopie chromosomu 21 zamiast dwóch. Powoduje to różne problemy zdrowotne, w tym opóźnienie rozwoju fizycznego i intelektualnego. Niemniej jednak, osoby z zespołem Downa mogą osiągać wysoki poziom rozwoju, a niektórzy z nich odnoszą sukcesy na różnych polach. Należy także pamiętać, że osoby z zespołem Downa są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i zasługują na szacunek i równość. Co więcej, dzięki odpowiedniej trosce ze strony rodziców i przysposobieniu takie osoby są wstanie osiągnąć duży poziom samodzielności, włączając w to podejmowanie pracy zawodowej.

Szczególny dzień

Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2011 roku. Zatem już od ponad 10 lat jest corocznie obchodzony na całym świecie. W ten dzień organizowane są różne wydarzenia, takie jak koncerty, marsze, seminaria, warsztaty i spotkania integracyjne. Celem Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa jest również zwiększenie świadomości społecznej na temat zespołu Downa. Ponadto dużą wagę przywiązuje się do edukacja w zakresie problemów osób niepełnosprawnych. W ten sposób można pokazać, że osoby z zespołem Downa mają wiele do zaoferowania społeczeństwu. Osoby z zespołem Downa należy traktować jak pełnoprawnych członków społeczeństwa i dać im szansę na rozwój i samorealizację. Osoby z zespołem Downa mogą osiągać sukcesy w wielu dziedzinach, jeśli dostaną szansę i właściwe wsparcie od otoczenia.