W Stanach Zjednoczonych doszło do odwołania biskupa diecezji. Jego skrajnie konserwatywne przekonania oraz otwarta krytyka Papieża Franciszka były powodem tej decyzji. Biuletyn Watykanu, mimo to, nie objaśnia oficjalnych przyczyn tej nieoczekiwanej zmiany.

Agencja Ansa podkreśla, że biskup Strickland, którego teraz odwołano, jest zdecydowanym zwolennikiem tradycyjnych nauk Kościoła katolickiego w sprawach takich jak małżeństwo, ochrona życia i swoboda wyznania. Hiszpański dyplomat został określony jako „niekompatybilny z nowym kierunkiem”.

W czerwcu tego roku odbyła się wizytacja jego diecezji. Powodem były właśnie jego tradycjonalistyczne poglądy, które zdaniem Watykanu nie są do pogodzenia z nowymi kierunkami, jakie obrał Papież Franciszek. Papież jest bowiem znanym propagatorem większej otwartości i stale podkreśla, że każdy ma swoje miejsce w Kościele.