W halach produkcyjnych zazwyczaj panuje hałas generowany przez działające maszyny. Głośne, nieprzyjemne dźwięki oprócz tego, że są uciążliwe, mogą negatywnie wpływać na zdrowie pracowników. Co zrobić, żeby chronić ludzi przed hałasem w miejscu pracy? Czy istnieją rozwiązania techniczne, które da się wdrożyć? I jakie przepisy nakładają na pracodawcę konieczność dbania w tym zakresie o osoby zatrudnione?

Czym jest hałas? Zgodnie z definicją to wszystkie niepożądane, nieprzyjemne, uciążliwe dźwięki. Może występować dosłownie wszędzie, a jego redukcja bywa naprawdę trudna. Jeśli jednak pojawia się w miejscu pracy, pracodawca ma obowiązek chronić przed nim osoby zatrudnione. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ długotrwałe narażenie na hałas może nie tylko powodować uszkodzenia lub utratę słuchu, lecz także zaburzać działanie układów pokarmowego, krwionośnego i nerwowego oraz wpływać na przedwczesne starzenie.

Przepisy dotyczące ochrony przed hałasem

Ten obowiązek wynika z przepisów zawartych w kodeksie pracy oraz w dwóch rozporządzeniach ministra gospodarki i pracy – jednym z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w drugim z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne.

Co musi zrobić pracodawca? M.in. regularnie wykonywać pomiary natężenia hałasu, pamiętać o konieczności wysyłania pracowników na badania profilaktyczne i organizować szkolenia BHP. Ponadto powinien udostępniać środki ochrony osobistej.

Rozwiązania techniczne w halach produkcyjnych

Hale produkcyjne już na etapie planowania mogą zostać wyposażone w rozwiązania techniczne, które zmniejszą hałas w budynku. Do takich rozwiązań zalicza się stosowanie przegród budowlanych o właściwej izolacyjności akustycznej, wykorzystywanie materiałów dźwiękochłonnych np. na suficie i ścianach, montaż ekranów akustycznych, obudów dźwiękochłonno-izolacyjnych lub kabin dźwiękoszczelnych oraz redukcja hałasu u źródła przez zmianę konstrukcji urządzeń czy ich lokalizacji.

Bardzo ważne jest, żeby projekt hali produkcyjnej brał pod uwagę te sposoby, z których chce skorzystać inwestor. Budowa hali z uwzględnieniem ochrony przed hałasem jest zawsze prostsza niż modernizacja już istniejącego obiektu.

Jeżeli szukasz przedsiębiorstwa, dla którego produkcja hal to codzienność, sprawdź ofertę Commercecon: https://commercecon.pl/obiekty-przemyslowe/hale-produkcyjne/

Oprócz tego do rozwiązań technicznych zalicza się stosowanie środków ochrony indywidualnej np. nauszników czy stoperów.

Rozwiązania organizacyjne w halach produkcyjnych

A co z rozwiązaniami organizacyjnymi? Jeżeli podstawowym miejscem pracy osoby zatrudnionej jest hala produkcyjna, należy zadbać o przerwy w trakcie wykonywania zadań albo o rotacje na stanowiskach. Chodzi o to, żeby jeden pracownik w miarę możliwości był jak najkrócej narażony na ciągłe oddziaływanie hałasu.

Oprócz tego obiekty produkcyjne powinny być tak zaprojektowane, żeby park maszynowy np. od części biurowej odgradzały szczelne przegrody.