Według doniesień agencji Reuters, opierając się na informacjach z rosyjskich źródeł, Władimir Putin jest gotów do kontynuowania konfliktu militarnego tak długo, jak będzie to konieczne. Niemniej jednak, prezydent Rosji nie wyklucza możliwości „zamrożenia” działań wojennych, jeżeli warunki na to pozwolą. Zdaniem informatorów agencji Reuters, Putin mógłby rozważyć propozycję negocjacji zawieszenia broni, które uwzględniałoby obecną linię frontu. Jednakże nie planuje on w tej chwili dodatkowej mobilizacji swoich sił zbrojnych. Mimo to, Reuters zaznacza, że szansa na zawieszenie broni wydaje się w tym momencie mało prawdopodobna.

Zespół reporterów Reutersa uzyskał dostęp do informacji pochodzących od pięciu różnych źródeł z Rosji. Według ich relacji, prezydent Władimir Putin miał zapewnić swoich doradców, że nie zamierza prowadzić żadnych działań wobec terytorium należącego do NATO. Czworo spośród wspomnianych źródeł sugeruje, że rosyjski lider jest otwarty na możliwość zakończenia konfliktu w Ukrainie poprzez negocjowane zawieszenie broni, które uwzględniałoby obecną linię frontu. Niemniej jednak, te same źródła twierdzą, że Putin jest gotów do podjęcia dalszej walki, w przypadku braku reakcji ze strony Ukrainy oraz państw zachodnich.