Dział Wojskowy Prokuratury Rejonowej ze stolicy Podlasia, Białegostoku, obecnie nadzoruje czynności o charakterze procesowym powiązane z incydentem, który miał miejsce na terenie granicy pomiędzy Polską a Białorusią. Wydarzenie to rozegrało się w okolicach Dubicz Cerkiewnych i miało miejsce dzisiaj, dokładnie o godzinie 4:20 rano przy granicznym znaku o numerze 334.

Wstępne ustalenia sugerują, że w porannych godzinach doszło do próby siłowego przekroczenia granicy przez grupę migrantów, którzy nie posiadali stosownych uprawnień do przejścia. Akcję tę udaremnili jednak żołnierze oraz funkcjonariusze Straży Granicznej.

Interwencję rozpoczął szeregowy pochodzący z 1 Warszawskiej Brygady Pancernej, która ma swoją siedzibę w Wesołej. Wykorzystał on tarczę ochronną aby zablokować dziurę w płocie, którą wcześniej wytworzyli migranci. Niestety, z drugiej strony bariery jeden z osób zaangażowanych w zamieszki ugodził żołnierza nożem, celując w obszar klatki piersiowej. Nóż pozostał w ciele rannego.

Podczas udzielania pomocy rannemu strażnikowi granicy, osoby znajdujące się po stronie białoruskiej nie ustawały w swoich atakach, obrzucając ratowników kamieniami oraz gałęziami. Obecnie zraniony żołnierz jest pod opieką medyczną w szpitalu.