Dzięki inwestycji przeprowadzonej przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia, która obejmowała modernizację wejścia do portu, pogłębienie kanału portowego oraz renowację basenu przy Nabrzeżu Rumuńskim, OT Port Gdynia ma teraz możliwość serwisowania statków klasy Panamax. Zmiany te umożliwiają obsługę statków o zanurzeniu sięgającym 14,5 m i zdolnych do transportowania aż 80 tys. ton produktów agro, w tym zboża. Przeładunek takich ilości towaru jest możliwy dzięki imponującej dobowej racie załadunkowej wynoszącej 18 tys. ton.

Kamil Jedynak, prezes OT Logistics, firmy notowanej na giełdzie, którą cytowano w oficjalnym komunikacie, wyraził swoje stanowisko na temat tej inwestycji. Według niego, OT Port Gdynia to najbardziej wszechstronny terminal portowy w kraju i jest coraz bardziej konkurencyjny na rynku, szczególnie po niedawnej inwestycji Zarządu Morskiego Portu Gdynia. Modernizacja Nabrzeża Rumuńskiego dzierżawionego przez OTPG otworzyła nowe możliwości dla terminala.

Prezes Jedynak podkreślił również, że zboże jest obecnie jednym z najbardziej perspektywicznych produktów. Wskazał na dynamiczny wzrost popytu na usługi związane z magazynowaniem, przeładunkiem i eksportem zbóż z Polski. Zdaniem prezydenta, ten wzrostowy trend w obszarze logistyki produktów agro będzie napędzać rozwój polskich terminali w najbliższych latach.