Ilość i jakość biznesowych kontaktów znacząco wpływa na możliwości indywidualnego rozwoju pracowników IT. Umiejętność budowania długofalowych, pozytywnych relacji jest jedną z najważniejszych kompetencji, decydujących o pozycji marki osobistej. Jak w praktyce wygląda networking personalny w branży IT? Przekonajmy się!

Co to jest networking?

Networking jest pojęciem, które w ostatniej dekadzie zrobiło zawrotną karierę. Oznacza ono wszelkie działania, mające na celu rozbudowę kontaktów biznesowych. Termin odnosi się zarówno do pracowników, rozwijających markę własną, jak i do przedsiębiorstw. Podstawowym celem działań networkingowych jest nawiązywanie wartościowych relacji, dzięki którym można zdobyć cenną, branżową wiedzę.

Wejdź na Protocol i sprawdź, jakie masz perspektywy rozwoju w IT!

Pojęcie networkingu obejmuje m.in. współpracę pomiędzy firmami. Daje ona obopólne korzyści. Poszczególne podmioty partnerskie mogą bowiem liczyć na wzajemną pomoc i merytoryczne wsparcie. Networking wiąże się też z udzielaniem pomocy doraźnej i ze stałą kooperacją firm, działających w tej samej lub w różnych branżach. W kontekście rozwoju osobistego networking oznacza ciągłe poszerzanie grona znajomych specjalistów. To także rozwijanie osobistych kompetencji poprzez kontakty międzyludzkie.

Na czym polega networking w IT?

W branży informatycznej networking polega głównie na ciągłej wymianie informacji pomiędzy osobami, mającymi określoną, tematyczną wiedzę. Warto zaznaczyć, że w IT informacja stanowi wartość nadrzędną. Kto ma do niej dostęp, ten zwiększa swoje szanse rozwoju. Jakość informacji, dotyczących nowinek technologicznych lub metod zarządzania projektami, może decydować o sukcesie lub porażce! Działania networkingowe IT polegają na ciągłej wymianie wiedzy i doświadczeń. Spotkania i rozmowy branżowe odbywają się online lub offline. Forma networkingu zależy od wypracowanych indywidualnie stylów komunikacji. Niektórzy preferują współpracę zdalną, inni zaś stawiają na spotkania bezpośrednie.

Warto też pamiętać o tym, że networking obejmuje również udział w procesach rekrutacyjnych. Budowanie relacji w IT często zaczyna się więc na etapie rozmów kwalifikacyjnych. To właśnie one stanowią świetną okazję do wymiany zawodowych doświadczeń, wiedzy i koncepcji. Networking rekrutacyjny oznacza interakcje w różnej formie: mogą to być e-maile, video-rozmowy i spotkania w siedzibach firm.

Przykłady networkingu w IT

Specjaliści IT mają własne strategie budowania relacji networkingowych. Przykładem takiej strategii może być rozwijanie kontaktów w social mediach. Wielu specjalistów i CEO nawiązuje znajomości za pośrednictwem portali, takich jak: LinkedIn, Twitter czy Facebook. Networking zaczyna się m.in. poprzez komentarze postów lub wysyłkę pojedynczych wiadomości o charakterze biznesowym. W wielu przypadkach jednorazowa wymiana informacji bywa początkiem długofalowej współpracy, dającej obustronne korzyści.

Obejrzyj najnowsze oferty pracy w IT!

Innymi przykładami networkingu są warsztaty, targi i konferencje. Wydarzenia tego typu są świetną okazją, by poznać interesujące osoby z branży. Dzięki spotkaniom przedstawiciele różnych firm mają możliwość dokonania autoprezentacji i omówienia istotnych kwestii. Formą networkingu są także spotkania towarzyskie, nieformalne. Wspólne wyjazdy integracyjne lub wyjścia na kawę stanowią dobrą okazję, by wzmocnić relacje i wymienić się wiedzą.

Podsumowanie

W IT bardzo ważną rolę odgrywa networking, czyli rozwijanie kontaktów wieloma kanałami. To działanie, zapewniające konkurencyjność i innowacyjność na rynku pracy. Spotkania networkingowe mogą mieć charakter formalny i nieformalny. Dzięki nim przedsiębiorcy i specjaliści IT mogą uzyskać merytoryczne wsparcie, obiektywne opinie i cenne, branżowe wskazówki.