Minister Mariusz Błaszczak ogłosił powołanie w Wojsku Polskim nowej formacji, która będzie wyspecjalizowana w ochronie Polskiej granicy. Szef resortu obrony decyzję o zatwierdzeniu koncepcji Komponentu Obrony Pogranicza podpisał w sobotę 24 września. Formacja ta ma stanowić integralną część Wojsk Obrony Terytorialnej.

Nowa formacja oficjalnie powołana

Podpisanie dokumentu miało miejsce w trakcie uroczystej przysięgi w Kolnie w województwie Podlaskim, którą składało 30 nowych żołnierzy 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Minister wskazał, że w obliczu możliwego ataku hybrydowego w użyciem migrantów podjął decyzję o zaakceptowaniu koncepcji dotyczącej powołania Komponentu Obrony Pogranicza działającego w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej.

Szef resortu podkreślił, że formacja startuje w składzie 10 batalionów żołnierzy rozmieszczonych w czterech województwach wschodniej Polski, podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim oraz podkarpackim. Zaznaczył, że celem jest to, aby wyposażeni w odpowiedni sprzęt żołnierze stanowili wsparcie dla Straży Granicznej. Przypomniał, że żołnierze WOT już pomagają funkcjonariuszom SG, jednak chodzi o powołanie komponentu wyspecjalizowanego do tego rodzaju służby.

Polityk wskazał, że zarówno nazwa jak i skrót formacji – KOP – nieprzypadkowo nawiązuje i odwołuje się do tradycji II Rzeczpospolitej, kiedy to oprócz Straży Granicznej funkcjonował Korpus Obrony Pogranicza jako odrębna formacja.

Uroczysta przysięga

W uroczystości złożenia przysięgi oprócz Polaków wzięli udział służący w Batalionowej Grupie Bojowej NATO żołnierze z USA, Chorwacji, Rumunii i Wielkiej Brytanii, a także władze samorządowe województwa podlaskiego oraz bliscy żołnierzy WOT składających przysięgę. Tą wyjątkową uroczystość minister wykorzystał aby zachęcić do wstępowania w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej oraz do zawodowej służby wojskowej. Wskazał, że WOT może być etapem pośrednim w drodze do wojska zawodowego. Szef resortu obrony wskazał na szeroka ofertę służby w Wojsku Polskim i dodał, że prawie każdy znajdzie w niej coś dla siebie. Zaznaczył przy tym, że najważniejsze jest jednak to, aby jak najwięcej ludzi posiadało przeszkolenie, potrafiło posługiwać się odpowiednio bronią i wiedziało jak należy się zachowywać w sytuacji zagrożenia.

Wojska Obrony Terytorialnej stanowią piąty rodzaj polskich sił zbrojnych obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej oraz Wojsk Specjalnych. Utworzone zostały 1 stycznia 2017 roku. Obecnie siły te liczą ponad 34 tysiące żołnierzy, którzy szkolą się w 18 brygadach obrony terytorialnej.