Spółka Orlen Południe, będąca częścią Grupy Orlen, uruchomiła w swojej rafinerii w Trzebini nowoczesną instalację służącą do produkcji biokomponentów. Wykorzystuje ona surowce takie jak oleje używane do smażenia oraz tłuszcze pochodzenia zwierzęcego. Instalacja nazwana UCO FAME ma zdolność produkcyjną na poziomie 30 tys. ton estrów drugiej generacji i 7 tys. ton technicznej gliceryny na rok.

Celem nowej inwestycji jest wspieranie strategii Grupy skoncentrowanej na biopaliwach. Dzięki temu możliwe będzie zastępowanie paliw kopalnych alternatywnymi źródłami energii, które są produkowane z odpadów.

W Trzebini, Orlen uruchomił linię produkcyjną stworzoną specjalnie do wytwarzania komponentów dla biopaliw. Ta innowacyjna linia będzie funkcjonować w ramach zakładu Orlen Południe. Wyprodukowane estry drugiej generacji mają być wykorzystywane jako dodatek do oleju napędowego. Ich produkcja będzie bazować na odpadach, a dokładniej na zużytych olejach i tłuszczach zwierzęcych.

Prezes Zarządu Orlenu, Daniel Obajtek, na konferencji prasowej związanej z otwarciem inwestycji podkreślił, że Grupa Orlen inwestuje w nowoczesne technologie i rozwiązania. Ma to pozwolić na dynamiczny rozwój produkcji ekologicznych paliw alternatywnych. Do produkcji tych paliw mają być wykorzystywane surowce odpadowe i niespożywcze.