Rozstrzygnięcia Ministerstwa Finansów z 2023 roku ukazują, iż do budżetu państwa trafiło ponad 9 miliardów złotych w wyniku tzw. podatku Belki. Dla porównania, rok wcześniej ta sama danina przyniosła o 58% mniejsze wpływy.

Zyski z kapitału podlegają opodatkowaniu, co jest powszechnie znane jako podatek Belki, nawiązujący do nazwiska jego pomysłodawcy. Ten temat od wielu lat jest gorąco dyskutowany i budzi wiele kontrowersji. Propozycje zmiany sposobu jego obliczania, a nawet całkowitego usunięcia tego podatku, były często prezentowane w programach wyborczych różnych ugrupowań politycznych. Nawet Koalicja Obywatelska w swoim planie działań na pierwsze 100 dni po objęciu władzy zapowiadała zniesienie tego podatku dla oszczędności i inwestycji o terminie powyżej roku do kwoty do 100 tysięcy złotych.

Jednakże analiza wpływów z tego podatku do budżetu państwa może zniechęcić rząd do jakiejkolwiek zmiany. W 2023 roku, podatek Belki przyniósł do Skarbu Państwa dokładnie 9,069 miliardów złotych, co jest wynikiem o 57,7% lepszym niż w roku poprzednim. Co więcej, po przeanalizowaniu danych z poprzednich lat, można zauważyć stały wzrost wpływów z tego podatku. Porównując do roku 2021, wzrost ten wynosi już 118,4%.