Andrzej Duda, prezydent Polski, zatwierdził nową ustawę o bonie energetycznym – informacja ta została oficjalnie przekazana przez Kancelarię Prezydenta RP w poniedziałek. Wprowadzone przepisy umożliwiają dostęp do bonusu energetycznego dla gospodarstw domowych o niższym dochodzie. Dodatkowo, w drugim półroczu bieżącego roku, ustalona zostanie maksymalna cena za energię elektryczną.

Szczegółowe informacje podane przez Kancelarię Prezydenta RP wskazują, że 7 czerwca bieżącego roku, prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę datowaną na 23 maja 2024 r. dotyczącą bonu energetycznego oraz zmiany niektórych istniejących ustaw w celu zminimalizowania cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. Nowo wprowadzone regulacje zakładają implementację bonu energetycznego dla gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz wprowadzenie maksymalnej ceny za energię elektryczną na drugie półrocze bieżącego roku.

Wcześniejsze działania Senatu doprowadziły do zgłoszenia poprawki do ustawy, której zatwierdzenie miało miejsce w Sejmie. Poprawka ta zakłada tymczasowe (od 1 lipca do 31 grudnia bieżącego roku) zwolnienie gospodarstw domowych z obowiązku opłaty mocowej, które to działanie ma na celu dodatkowe zmniejszenie przewidywanego od 1 lipca wzrostu rachunków za energię elektryczną. W 2024 roku, opłata mocowa dla gospodarstw domowych wynosi od 2,66 do 14,90 zł miesięcznie netto w zależności od zużycia energii elektrycznej, co oznacza, że na całe drugie półrocze spadek rachunków miałby wynieść od 15,96 do 89,4 zł. Podczas prac nad ustawą, senator Stanisław Gawłowski (KO) argumentował, że zwolnienie gospodarstw domowych z opłaty mocowej ograniczy przewidywany od 1 lipca wzrost rachunków za energię elektryczną o około jedną czwartą, a nawet jedną trzecią.