Piotr Duda, lider związku zawodowego „Solidarność”, w swoim liście do Szymona Hołowni, marszałka Sejmu, zwrócił uwagę na konieczność kontynuacji prac nad propozycjami dotyczącymi emerytury stażowej. Zauważył, że brak złożenia przez marszałka wniosku do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w celu uzyskania opinii na temat projektów wpłynął na opóźnienie ich procedowania.

Na początku lutego Sejm rozpoczął proces legislacyjny w odniesieniu do propozycji wprowadzenia emerytury stażowej, kierując je do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Niezmiennie jednak, pomimo upływu czasu, te regulacje nie zostały jeszcze omówione przez komisję – co zauważył przewodniczący „Solidarności” w liście skierowanym do marszałka Sejmu.

W apelu skierowanym do marszałka Hołowni, pisanym słowami Dudy: „Pomimo zapewnień ze strony Pana Marszałka, nie rozpoczęły się w Komisji Sejmowej prace nad przygotowanym przez NSZZ „Solidarność” obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz zmianie niektórych ustaw dotyczących emerytur stażowych”.

Przewodniczący dodał, że przyczyną opóźnienia jest brak wniosku marszałka skierowanego do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wydanie opinii na temat obywatelskiego projektu ustawy.

„Informacja ta została potwierdzona na posiedzeniu plenarnym RDS 25 czerwca 2024 roku przez Panią Minister Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk. W związku z powyższym apeluję do Pana Marszałka jako osoby inicjującej proces opiniowania o niezwłoczne skierowanie do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stosownego wniosku, który rozpocznie pracę nad długo oczekiwanym, ponadpartyjnym projektem obywatelskim ustawy” – podkreślił Piotr Duda.