Rząd PiS planuje kolejny podatek, który tym razem uderzy w użytkowników substytutów papierosów. Obejmie on między innymi popularne e-papierosy. Nowelizacja ma wejść w życie z początkiem przyszłego roku.

Jak przewidują zapisy projektowanej nowelizacji, od 1 stycznia 2023 roku wyroby przeznaczone do waporyzacji, które zawierają zioła czy susz konopny, a także roztwory z gliceryny bądź glikolu sprzedawane jako wkłady kominkowe lub odświeżacze powietrza i stosowane w e-papierosach, będą opodatkowane akcyzą.

„Dziennik Gazeta Prawna” dotarł do zapisów projektowanych zmian ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw. Nowe zapisy zmieniają definicje płynu do e-papierosów oraz wyrobów nowatorskich. Gazeta zauważa, zmiany te nie zostały zapowiedziane w wykazie prac legislacyjnych.

Pierwsza ze zmian nowelizuje definicję wyrobów nowatorskich. Zgodnie z obecnymi przepisami aby możliwe było nałożenie podatku na wyrób nowatorski to musi zawierać on tytoń bądź susz tytoniowy. Dziennik wskazuje, że opodatkowanym nowatorskim wyrobem nie jest np. mieszanina ziół lub suszu konopnego. Gazeta podkreśla, że wprowadzone zmiany poszerzające tą definicję powodują zamknięcie furtek do unikania opodatkowania.

Druga z wprowadzanych zmian modyfikuje definicję płynu do papierosów elektronicznych. Ma ona uszczelniać obecną lukę już na etapie przepisów. Gazeta zauważa, że w art. 2 pkt 35 ustawy wprowadzono zastrzeżenie, dotyczące tego, kiedy „roztwór uważa się za przeznaczony do wykorzystania w papierosach elektronicznych”. Zapisy przewidują, że ma to miejsce wówczas, gdy „zasadniczy charakter, skład i właściwości fizykochemiczne może być użyty w papierosach elektronicznych”, zwłaszcza w przypadku, kiedy oferowany jest do sprzedaży w sklepach specjalistycznych, bądź też punktach sprzedaży wyrobów tytoniowych, płynów do papierosów elektronicznych, wyrobów nowatorskich bądź ich substytutów, a także urządzeń i akcesoriów służących do używania wyrobów akcyzowych, a także w sieci Internet. Zawiłość zapisów pozwoli zapewne w niedalekiej przyszłości na znalezienie sposobu ich omijania tak, aby podatku nie płacić.