Według najnowszych raportów Głównego Urzędu Statystycznego, średnie miesięczne wynagrodzenie w kwietniu 2024 roku w sektorze przedsiębiorstw osiągnęło wartość 8271,99 zł brutto. To oznacza, że nominalny wzrost płac w skali roku był na poziomie 11,3 procent. W porównaniu do poprzedniego miesiąca stopa wzrostu była nieco wyższa i wynosiła 12,5 procent.

Główny Urząd Statystyczny udostępnił w środę dane dotyczące płac. Wynika z nich, że kwietniowe przeciętne miesięczne zarobki pracowników sektora przedsiębiorstw wyniosły 8271,99 zł brutto. Rok do roku wzrost nominalny wyniósł 11,3 procent. Przedstawiciele świata analiz ekonomicznych przewidywali większy wzrost – szacowali go na 12,1 procent, co jest wartością zbliżoną do osiągniętej miesiąc wcześniej (12,0 proc.).

Eksperci z branży skomentowali te dane. Jak twierdzą analitycy mBanku: „Rynek pracy w kwietniu prezentuje wyniki słabsze od przewidywań. Zatrudnienie zmniejszyło się o 0,4 procent w skali roku, zaś płace zanotowały wzrost o 11,3 procent rok do roku. W obu przypadkach konsensus rynkowy przewidywał wyższe wartości. Choć tempo wzrostu płac wyhamowało nieznacznie, to nadal utrzymuje się na dwucyfrowym poziomie”.