Aktualności, Z kraju
Trudna sytuacja polskich hospicjów