Aktualności, Ze świata
Wzmożone kontrole policyjne na czesko – słowackim pograniczu. Powodem wzrost migracji