Aktualności, Ze świata
Mocne słowa premiera Izraela na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ