Aktualności, Edukacja, Z kraju
Drugi podręcznik z przedmiotu „Historia i teraźniejszość” dopuszczony do użytku