Aktualności, Ze świata
Rosja zapowiada przyspieszenie referendów akcesjnych na zajętych ziemiach ukraińskich