Aktualności, Z kraju
Poradnie POZ będą mogły wykonywać combo testy w ramach NFZ.