Aktualności, Na wokandzie sądowej
Komunistyczna partia Razem przegrywa w sądzie