Aktualności, Z kraju
Uniwersytet Jagielloński będzie okresowo kształcił zdalnie – jest zarządzenie rektora