Aktualności, Ze świata
Nasilenie walk na pograniczu Kirgistanu z Tadżykistanem