Aktualności, Z kraju
Kaczyński zapowiada stworzenie polskiego kołchozu z siedzibą w Zamościu