W środę, Ministerstwo Infrastruktury poinformowało o przyznaniu przez Komisję Europejską kwoty 129,4 milionów euro, co w przeliczeniu daje około 550 milionów złotych. Środki te mają zostać przeznaczone na dofinansowanie czterech inwestycji infrastrukturalnych – drogowych, kolejowych oraz terminalu intermodalnego.

Finanse te pochodzą z instrumentu „Łącząc Europę” (w języku angielskim znany jako Connecting Europe Facility – CEF), który jest jednym ze sposobów, jakimi Unia Europejska wspiera rozwój infrastruktury na terenie Państw Członkowskich. Przyznane przez niego dofinansowanie stanowi 50 procent kwalifikowanych kosztów każdej z inwestycji. Oznacza to, że całościowa wartość projektów, które skorzystają z tych funduszy, wynosi około 1,1 miliarda złotych.