Na podstawie zebranych danych przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK), zauważono, że poważne błędy, które miały miejsce podczas procesu projektowania i budowy zapory wodnej w Wilkowicach, doprowadziły do olbrzymiej straty finansowej. Wynik finansowy tej inwestycji to aż 6 mln złotych, które niestety poszły na marne.

Według raportu NIK, za tą stratę finansową odpowiada Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (ŚZMiUW) w Katowicach, który obecnie nie istnieje. Zarząd ten przeznaczył wspomniane miliony na prace budowlane związane właśnie z zaporą.

Zapora w Wilkowicach została oddana do użytku w 2014 roku. Zgodnie z planem miała ona spełniać dwie kluczowe funkcje – dostarczać mieszkańcom czystą wodę pitną oraz zapewniać ochronę przeciwpowodziową dla terenów położonych niżej. Wyróżniono również jej rolę w ochronie przeciwpożarowej.

Niestety, okazało się, że ta konstrukcja nigdy nie spełniła żadnej z wymienionych funkcji. Od samego początku jej realizacji pojawiały się wątpliwości dotyczące struktury budowy, a używanie jej zgodnie z przeznaczeniem wiązało się z ryzykiem katastrofy budowlanej.