Podobnie jak w 2022 r., zasady opłaty składki zdrowotnej będą nadal obowiązywać w ramach Polskiego Ładu w 2024 r. W praktyce oznacza to podwyżkę opłat zdrowotnych dla pewnych grup przedsiębiorców, w tym osób płacących ryczałt, co nie jest dobrą wiadomością dla sektora biznesowego.

Serwis specjalizujący się w tematyce gospodarczej i finansowej zwraca uwagę, że przy obliczaniu składki zdrowotnej dla ryczałtowców nie bierze się pod uwagę dochodu przedsiębiorcy. Składka zdrowotna jest obliczana na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z ostatniego kwartału poprzedniego roku.

Dane GUS pokazują, że średnie wynagrodzenie za IV kwartał 2023 r. w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 7767,85 zł. Jest to znaczne zwiększenie o blisko 800 zł w porównaniu z rokiem 2022.

Obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej to jedno z głównych postulatów Koalicji Obywatelskiej, które przedstawiła podczas kampanii wyborczej. Rząd Donalda Tuska zapowiada gruntowne zmiany w systemie ZUS. Premier zadeklarował chęć wprowadzenia miesięcznego zwolnienia dla małych przedsiębiorców i samozatrudnionych z obowiązku płacenia składek. Ponadto pracownikom ma przysługiwać wynagrodzenie chorobowe od pierwszego dnia, które będzie pokrywane przez ZUS.

Premier podczas grudniowego expose mówił o planach umożliwienia przedsiębiorcom urlopu, który umożliwiłby im przerwę od płacenia składek, gdy ich działalność gospodarcza nie jest aktywna. Dzięki temu także mają oni prawo do odpoczynku.

Zgodnie z założeniami, przedsiębiorca będzie miał możliwość odstąpienia od płacenia składek na ubezpieczenie społeczne przez jeden miesiąc w roku. Dodatkowo, przez ten okres będzie mu przysługiwało świadczenie urlopowe wynoszące połowę płacy minimalnej, czyli 2150 zł brutto.