Grupa Azoty, jeden z czołowych producentów nawozów i chemicznych tworzyw sztucznych w Polsce, ogłosiła powołanie Adama Leszkiewicza na stanowisko prezesa zarządu. Informacja ta została przekazana przez przedstawicieli spółki. W skład zarządu wchodzi również czwórka nowo wybranych wiceprezesów.

Adama Leszkiewicza, jako nowego prezesa zarządu, osobiście zaprezentowała rada nadzorcza Grupy Azoty. Obok niego, do grona wiceprezesów dołączyli: Krzysztof Kołodziejczyk, Andrzej Skolmowski, Andrzej Dawidowski oraz Paweł Bielski. Wszyscy oni objęli swoje nowe stanowiska z dniem 20 marca.

W trakcie tego samego spotkania rady nadzorczej, Hubert Kamola, obecny członek tej rady, został delegowany do pełnienia obowiązków wiceprezesa. Jego mandat ma obowiązywać do momentu powołania nowego członka zarządu w drodze postępowania kwalifikacyjnego, jednak nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy.

Zarządzenie rady nadzorczej zakładało także odwołanie Marka Wadowskiego ze stanowiska wiceprezesa. Dodatkowo, z funkcji członka rady nadzorczej zrezygnował Krzysztof Kołodziejczyk.

19 lutego rada nadzorcza Grupy Azoty podjęła decyzję o odwołaniu z funkcji prezesa Tomasz Hinca. Obowiązki pełnienia tej roli przekazano tymczasowo Krzysztofowi Kołodziejczykowi do momentu formalnego powołania nowego prezesa w ramach postępowania kwalifikacyjnego.