Niespodziewanie silna presja płacowa oraz kontynuujące się zmniejszenie liczby miejsc pracy ujawnione zostały w najnowszym raporcie dotyczącym stanu polskiego rynku pracy. W lutym 2024 roku, sektor przedsiębiorstw zarejestrował największy w swojej historii realny roczny wzrost wynagrodzeń.

Statystyki Głównego Urzędu Statystycznego pokazały, że przeciętne wynagrodzenie brutto w dużych przedsiębiorstwach niefinansowych wyniosło 7978,99 zł brutto, co oznaczało nominalny (bez uwzględnienia inflacji) wzrost o 12,9% w porównaniu z tym samym miesiącem poprzedniego roku.

Począwszy od stycznia, dane dotyczące płac odzwierciedlały wpływ podniesienia płacy minimalnej z 3600 zł do 4242 zł, co stanowiło wzrost o 17,8 %. To skutkowało powrotem do trendu dwucyfrowego wzrostu wynagrodzeń, który został przerwany w grudniu po 22 miesiącach nieustannych podwyżek. Eksperci prognozowali zwiększenie płac nominalnych o 11,3% rdr, jednak rzeczywisty rezultat przekroczył te oczekiwania.

W lutym przeciętne wynagrodzenie okazało się być niższe o 2,7% w porównaniu ze styczniem, kiedy to odnotowano spadek o 3,3% w stosunku do grudnia. Ten styczniowy spadek „średniej krajowej”, jak również jej nadzwyczaj wysoki poziom (8032,96 zł brutto), był wynikiem wypłacenia różnego rodzaju premii kwartalnych, rocznych i świątecznych oraz nagród przyznanych w Dniu Górnika.