Dnia 26 czerwca, Rada nadzorcza warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych zdecydowała o odwołaniu Adama Młodkowskiego ze stanowiska członka zarządu. Informacja ta została ogłoszona publicznie wieczorem tego samego dnia.

W strukturze zarządzania Giełdą Papierów Wartościowych funkcjonuje podział kompetencji – to rada nadzorcza odpowiada za podejmowanie decyzji o zmianach w składzie zarządu. Prezesa natomiast wybiera i odwołuje walne zgromadzenie akcjonariuszy.

Zgodnie z opublikowanym komunikatem, Adam Młodkowski jest osobą, którą zdecydowano się odwołać z zarządu. Akt ten wymaga jednak jeszcze oficjalnej akceptacji ze strony Komisji Nadzoru Finansowego.

Adam Młodkowski pełnił funkcję członka zarządu GPW podczas kadencji poprzedniego prezesa, Marka Dietla, który został odwołany ze swojego stanowiska w lutym bieżącego roku.

Obecnie na czele Giełdy stoi Tomasz Bardziłowski, który uzyskał konieczną zgodę KNF do objęcia tej funkcji pod koniec marca. Zarząd Giełdy, poza Bardziłowskim, składa się z czterech wiceprezesów: Sławomira Panasiuka, Moniki Gorgoń, Izabeli Olszewskiej i Adama Młodkowskiego. Po zatwierdzeniu przez KNF decyzji o odwołaniu Młodkowskiego, zarząd będzie liczył czworo członków.