Patrząc wstecz, chyba nie ma drugiego takiego człowieka, którego boi się prezydent Rosji. Aleksiej Nawalny w więzieniu spędza już kolejny z 10 zasądzonych lat w kolonii karnej. I wiele wskazuje na to, że warunki, w jakich przebywa, są coraz gorsze!

Aleksiej Nawalny w więzieniu za oszustwa?

Ten rosyjski opozycjonista odsiaduje wyrok za oszustwa w swoim kraju. Przynajmniej to jest oficjalna narracja Kremla. Szacuje się, że nikt tak bardzo jak właśnie Nawalny, nie obnażyłby przestępstw, w jakich brała udział cała śmietanka polityczna Rosji, także ta z pierwszych stron gazet.

Międzynarodowa organizacja zajmująca się prawami człowieka wystosowała publiczne oświadczenie, w którym domaga się uwolnienia Nawalnego, jako więźnia politycznego. Ponadto osoby, które są odpowiedzialne za jego bezpodstawne zatrzymanie oraz karygodne przetrzymywanie, powinny być surowo ukarane.

Amnesty International apeluje

Organizacja zajmująca się prawami człowieka na świecie dotarła do materiałów, które jasno wskazują na to, że warunki, w jakich przebywa Nawalny, są coraz gorsze. Presja psychiczna, jaka jest wywierana na więźniu, przekracza cywilizowane normy. Co więcej, odmawia się więźniowi praw, które ma każdy inny rosyjski więzień. To między innymi prawo do poufnej rozmowy z adwokatem.

Kolejne surowe kary to próby wyizolowania Nawalnego od innych więźniów oraz częste zamykanie w izolatce. Jako przyczynę podano brak zapiętego guzika przy koszuli. Dodatkowo zakazano wizyt bliskich przyjaciół oraz rodziny. Więzień nie otrzymuje również ani paczek ani też listów. Określają go jako tego, który, idąc za oficjalną narracją Kremla, „więzień zawzięcie łamiący zasady”. Z tego tytułu został przeniesiony do obozu karnego o zaostrzonych warunkach.

Wydaje się jednak, że apel Amnesty International, choć mający wiele dobrych chęci, odbije się od narracji rosyjskiej. Nikt tak naprawdę nie wie, czy Nawalny kiedykolwiek wyjdzie z więzienia jako wolny człowiek. I czy wcześniej nie sprawią, że przestanie walczyć w opozycji do obecnej, putinowskiej prezydentury. Być może jednak w związku z rosyjską napaścią na Ukrainę, cała sytuacja ulegnie zmianie. Na lepsze.