Alior Bank w swoim ostatnim komunikacie poinformował o decyzji rady nadzorczej, która polegała na odwołaniu Grzegorza Olszewskiego – pełniącego obowiązki prezesa oraz pięciu innych członków zarządu. W miejsce odwołanych, do pełnienia obowiązków wiceprezesa banku, a jednocześnie kierowania pracami zarządu, rada nadzorcza Alior Banku delegowała Artura Chołodego. Delegacja obejmie okres od 15 maja do 14 sierpnia, jednak istnieje możliwość przedwczesnego jej zakończenia.

Grzegorz Olszewski nie był jedynym odwołanym z zarządu. Również Paweł Broniewski, Szymon Kamiński, Rafał Litwińczuk, Jacek Polańczyk oraz Paweł Tymczyszyn musieli opuścić swoje stanowiska. Decyzja ta wynika z działań rady nadzorczej, która podjęła uchwałę o wszczęciu otwartego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa oraz członków zarządu.

Artur Chołody to wybitny doktor nauk ekonomicznych, który przez ostatnie dwie dekady jest wspólnikiem Wielkopolskiej Grupy Prawniczej.