Nieodparty sukces odniosła sprzedaż obligacji detalicznych przez Skarb Państwa w kwietniu, osiągając wartość niemal równą rekordowi z października poprzedniego roku. Jest to drugi najwyższy wynik od czasów lata 2022. Bony skarbowe o trzyletnim okresie obowiązywania zyskały na popularności do tego stopnia, że konieczne było zwiększenie ich emisji przez Ministerstwo Finansów.

W kwietniu Ministerstwo Finansów zanotowało sprzedaż papierów wartościowych Skarbu Państwa na kwotę 7,055 miliarda złotych. Tylko trzy razy wcześniej udało się osiągnąć wyższe rezultaty: w czerwcu i lipcu 2022 roku, kiedy sprzedano obligacje za odpowiednio 14 i 10 miliardów złotych oraz w październiku 2023 roku, kiedy sprzedaż wyniosła 7,1 miliarda złotych.

Największym powodzeniem cieszyły się obligacje trzyletnie (TOS), oferujące stałe oprocentowanie na poziomie 6,4% rocznie. W samym tylko kwietniu zgromadziły one ponad 3,7 miliarda złotych. Dynamiczny wzrost popytu spowodował, że Ministerstwo Finansów zdecydowało się na zwiększenie podaży tych papierów wartościowych z 3 do 5 miliardów złotych w przeciwnym razie istniało ryzyko, że cała kwietniowa oferta zostanie wyprzedana. Ostatecznie, stanowiły one 53% wszystkich sprzedanych w tym okresie obligacji.