Pośród wszelkich działań podejmowanych w czasie spacerów leśnych z psem, najważniejsze jest utrzymanie zwierzęcia na smyczy. Psy hodowane na terenach przydomowych powinny być ograniczone do terenu ogrodzenia, nie powinny posiadać możliwości wydostania się poza jego granice. Mieszkańcom zaleca się podawanie karmy domowym czworonogom w taki sposób, aby nie było ona dostępna dla dzikich wilków.

Sygnały o obserwacjach drapieżników w pobliżu zabudowań docierają do władz gminy Dębica ze strony mieszkańców. Uprzejmie proszą oni o zgłaszanie takich incydentów do służb straży gminnej bądź Wydziału Gospodarki Przestrzennej urzędu gminy.

Władze apelują dodatkowo do mieszkańców o odpowiednie zabezpieczenie worków oraz pojemników na odpady, zwłaszcza w obszarach, gdzie notuje się obecność wilków – mówi rzecznik urzędu gminy. Podkreśla on, że niezabezpieczone resztki żywności, a szczególnie kości i mięso pozostawione na kompostownikach lub poza ogrodzeniem posesji, mogą skutecznie przyciągać drapieżniki.

Informacje otrzymane od mieszkańców wskazują, że wilki były obserwowane w okolicach Głobikowej, Pustkowa oraz Chotowej. Nie ma doniesień o atakach na osoby czy zwierzęta oraz nie zgłaszano przypadków szkód. Informowano natomiast o sytuacjach, kiedy wilki zbliżały się do zabudowań – potwierdza Bernadeta Kusek, pracownik urzędu gminy Dębica. Dodaje również, że poproszono członków kół łowieckich o monitorowanie migracji drapieżników.