Podpisane zostały kontrakty dotyczące kolejnych etapów budowy drogi ekspresowej S10, łączącej Szczecin z Piłą. Umowy te zawarły: firma Budimex oraz konsorcjum składające się z firm Mirbud i Kobylarnia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Budimex podjął się zadania projektowania i budowy fragmentu drogi pomiędzy Stargardem a Suchaniem. Długość tego odcinka wynosi 13,8 km i rozpoczyna się od węzła Stargard Wschód, który jest końcem obwodnicy Stargardu. Trasa omija od północy miejscowość Krąpiel i prowadzi wzdłuż aktualnego przebiegu Drogi Krajowej nr 10. Odcinek kończy się około kilometr przed węzłem drogowym Suchań. Na trasie znajdować się będzie m.in. węzeł drogowy Krąpiel, jak również dokonane zostanie dowiązanie do już istniejącego węzła Stargard Wschód. Przewidziane jest również wybudowanie Miejsca Obsługi Podróżnych Tychowo o funkcji wypoczynkowo-usługowej.

Oferta Budimeksu na realizację tego zadania opiewała na 450,385 mln zł. Była ona jednym z czterech wniosków złożonych w ramach przetargu na wykonanie tego fragmentu drogi.

Zobowiązaniem konsorcjum firm Mirbud i Kobylarnia jest natomiast budowa odcinka S10 pomiędzy węzłami Recz i Cybowo. Długość tego odcinka to nieco ponad 15 km. Trasa rozpoczyna się za węzłem drogowym Recz (ten powstanie w ramach sąsiedniego odcinka) i zakończy się około kilometr za mostem w Drawie, na przedpolu węzła Cybowo. Celem wykonawców będzie stworzenie, poza głównym ciągiem drogi ekspresowej, węzła drogowego przy połączeniu z drogą powiatową w pobliżu miejscowości Żółwin. Wykonane mają być także 14 obiektów mostowych, w tym sześć wiaduktów, jeden most, trzy przejścia dolne i cztery górne dla dużych zwierząt. Cena zadania, którą zaproponowało konsorcjum Mirbudu i Kobylarni wynosi 647 mln zł.