Aglomeracja warszawska, a zwłaszcza jej mieszkańcy korzystający z transportu kolejowego, doświadczyli niedawno istotnych zakłóceń. W niedzielne popołudnie nastąpiła awaria elementów infrastruktury torowej na jednej ze stacji – Warszawa Włochy. Incydent ten wpłynął negatywnie na normalne funkcjonowanie zarówno Szybkiej Kolei Miejskiej, jak i Kolei Mazowieckich, co wymagało od pasażerów dodatkowej cierpliwości.

Warszawski Transport Publiczny podał informacje dotyczące przyczyny zdarzenia. Okazało się, że problem wynikał z uszkodzenia rozjazdu – mechanizmu odpowiedzialnego za kierowanie pociągów na właściwe tory. Uszkodzenie tak ważnego elementu na jednej z kluczowych stacji miało niestety odzwierciedlenie w funkcjonowaniu całego systemu transportu kolejowego na terenie aglomeracji warszawskiej.

Sytuacja ta spowodowała zaburzenia w funkcjonowaniu wielu linii. Większość dotkniętych nieprzewidzianymi okolicznościami to linie S1 obsługiwane przez SKM oraz R1, R2, R3 i R7, które są w gestii Kolei Mazowieckich. Pociągi na tych trasach albo w ogóle nie kursowały, albo doświadczały znacznych opóźnień. Co gorsza, problem ten zdarzył się w najmniej odpowiednim momencie – podczas porannych godzin szczytu, co dodatkowo pogorszyło sytuację.