Badania nad produktami naftowymi trwają od dziesięcioleci i przyniosły wiele wiedzy. Zakres, w jakim można uzyskać te produkty, i sposób, w jaki należy uwzględniać wielkość cząstek, to tylko dwa z tematów, które zostały dokładnie zbadane.

Jednym z ważnych procesów otrzymywania użytecznych produktów ubocznych z ropy naftowej jest destylacja atmosferyczna, w skład, której wchodzi destylacja frakcyjna – więcej informacji na tusnovics.pl. Jest ona przeprowadzana w rafineriach, instytutach badawczych i laboratoriach na całym świecie.

Przenośny analizator CO2

Przenośne analizatory CO2 mogą ułatwić tę pracę; mierzą one stężenie tlenu w powietrzu, aby określić, jaki rodzaj paliwa powstanie w wyniku procesu rafinacji. Destylacja frakcyjna jest niezbędna do rozdzielenia węglowodorów według ich punktów wrzenia, aby można było wyizolować pożądane frakcje o określonych właściwościach jako produkty końcowe.

Łatwiejsza identyfikacja

Badania nad produktami naftowymi pozwalają nam lepiej zrozumieć nasze środowisko; dzięki nim możemy łatwiej zidentyfikować źródła zanieczyszczeń, takie jak opary benzyny czy oleju napędowego, ale także dostroić parametry paliwa bez naruszania standardów bezpieczeństwa. To czyni je idealnymi kandydatami do wykorzystania w samochodach lub innych maszynach, w których wydajność ma największe znaczenie.

Nowoczesna technologia

Wreszcie, dzięki nowoczesnej technologii stosowanej w przenośnych analizatorach CO2, mamy obecnie niespotykany poziom dokładności w badaniu paliw ropopochodnych – mamy pewność, że produkowane są wyłącznie materiały wysokiej jakości, a jednocześnie zapewniamy bezpieczeństwo środowiska!

Duży postęp

Ogólnie rzecz biorąc, w dziedzinie badań nad produktami naftowymi dokonano ogromnego postępu – zarówno pod względem zwiększenia wydajności, zrównoważenia środowiskowego, jak i oszczędności w systemach produkcyjnych – a wszystko to w dużej mierze dzięki postępowi, jaki dokonał się na skalę międzynarodową w różnych laboratoriach i ośrodkach badawczych na całym świecie.