Podczas swojej niedawnej wizyty w stolicy Łotwy, Rydze, niemiecki minister obrony Boris Pistorius wyraził stanowczy stanowisko wobec ewentualnej agresji na kraje bałtyckie. Pistorius zdecydowanie podkreślił, że jakiekolwiek działania wojenne przeciwko krajom takim jak Łotwa, Litwa lub Estonia, będą interpretowane jako bezpośredni atak na terytorium Niemiec. Ta jednoznaczna deklaracja miała miejsce podczas spotkania z przedstawicielami mediów, a jego słowa cytowała łotewska agencja prasowa LETA.

W kontekście obronności i bezpieczeństwa regionu bałtyckiego, niemiecki polityk zapowiedział również zacieśnienie współpracy wojskowej między Niemcami a krajami bałtyckimi. Wskazał na istotną rolę, jaką odgrywają niemieccy żołnierze w utrzymaniu i poprawie bezpieczeństwa tych państw.

Ponadto Pistorius wyraził uznanie dla zaangażowania krajów bałtyckich jako solidnych sojuszników. Podkreślił również istotność regularnych ćwiczeń wojskowych dla doskonalenia umiejętności żołnierzy. Boris Pistorius szczególnie zaznaczył, że głównym celem takich ćwiczeń w ramach NATO jest obrona, a nie planowanie ofensywy.

Szef niemieckiego resortu obrony pozytywnie ocenił również decyzję Łotwy i Estonii o zakupie systemu przeciwlotniczego średniego zasięgu IRIS-T od niemieckiej firmy Diehl Defence. Porozumienie w tej sprawie, określane jako „ważny zakup”, zostało podpisane na szczytach NATO w Madrycie w czerwcu 2022 roku. W lipcu tego samego roku, kraje te sfinalizowały umowę dotyczącą wspólnych zakupów systemów obrony powietrznej.