W Ciechanowie mieszkańcy są kontrolowani przez Straż Miejską za pomocą „drona antysmogowego”. Nałożono już pierwsze kary za spalanie odpadów w domowych piecach.

W tym roku dron do badania smogu wykorzystywany jest po raz pierwszy. Miasto zakupiło maszynę w ostatnich miesiacach. Dzięki niej Straż Miejska ma możliwość kontrolowania tego, czym mieszkańcy domów jednorodzinnych palą w instalacjach grzewczych. Jak podano, od kiedy dron zaczął latać nad terenem z zabudową jednorodzinną wykryto już trzy przypadku spalania odpadów i innych niedozwolonych materiałów. Właściciele tych posesji zostali ukarani grzywnami.

Urząd miasta Ciechanowa poinformował, że zakupiona w kończącym się roku maszyna pozwala mierzyć w czasie rzeczywistym poziom zanieczyszczenia powietrza. Oprócz korzystania z drona antysmogowego strażnicy prowadzą także w standardowy sposób kontrole palenisk na prywatnych posesjach a celu ograniczenia używania w instalacjach grzewczych niedozwolonych rodzajów paliw.

Władze miasta tłumaczą, że „dron antysmogowy” posiada mobilne pokładowe laboratorium służące do pomiaru koncentracji pyłu zawieszonego oraz innych szkodliwych substancji w powietrzu. Wyniki analiz dotyczące zawartości emisji przesyłane są na bieżąco do punktu, gdzie przebywa operator drona.

Maszyna, którą wykorzystuje ciechanowska Straż Miejska, posiada kamerą oraz zestaw służący do pomiarów czystości powietrza. Dokonuje do pięcioma czujnikami do wykrywania formaldehydu, siarkowodoru, amoniaku, chlorowodoru, cyjanowodoru a także analizy współczynników zapylenia: PM1, PM2,5 i PM10.

Jak wskazują władze samorządowe, kontrole spalania odpadów w Ciechanowie prowadzone są od 11 października na terenie całego miasta i dotyczą w głównej mierze jednorodzinnej zabudowy. W tym czasie wykryto już trzy przypadku niewłaściwego spalania.
Urząd Miasta Ciechanowa poinformował, że tegoroczny zakup „drona antysmogowego” był możliwy dzięki uzyskaniu dotacji z budżetu województwa mazowieckiego w ramach prowadzonego programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”.