Posiadasz różnego rodzaju ubezpieczenia i zastanawiasz się czasem czy nie warto by z części z nich zrezygnować? Sprzyjać może temu fakt, że zdecydowana większość z nich zawierana jest dobrowolnie. Jeśli interesuje Cię ten temat, polecamy lekturę poniższego tekstu. Postaramy się w nim przybliżyć nieco to zagadnienie. Podpowiemy, w jakich okolicznościach warto złożyć wypowiedzenie umowy, a kiedy może nie mieć to uzasadnienia? Zapraszamy do lektury.

Ubezpieczenia pozwalają zadbać o wiele sfer życia

Towarzystwa ubezpieczeniowe mają w swojej ofercie różnego rodzaju ubezpieczenia. Dzięki nim możemy zadbać o każdą sferę naszego życia. Możemy chronić nasze zdrowie, życie, majątek (ubezpieczenie OC dla samochodu, mieszkania), a nawet odpowiedzialność cywilną na wypadek wyrządzenia szkody osobom trzecim.
Do tego dochodzą ubezpieczenia np. smartfona, roweru czy turystyczne. Takie pełne ubezpieczenie na niemalże każdą ewentualność daje poczucie bezpieczeństwa i świadomość tego, że możemy liczyć na pomoc i wsparcie.
Z drugiej strony może generować spore koszty, szczególnie jeśli część z nich nie do końca spełnia nasze oczekiwania np. pod względem sumy ubezpieczenia, a płacimy za nie wysoką składkę. Wówczas w naturalny sposób w naszej głowie może pojawić się myśl, aby wypowiedzieć umowę ubezpieczenia. Zresztą wzór rezygnacji z ubezpieczenia to jedna z często wyszukiwanych fraz wśród internautów.

Z jakich umów ubezpieczenia możemy zrezygnować?

Co do zasady, możemy zrezygnować z każdej umowy ubezpieczenia, która nie jest obowiązkowa z mocy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, lub wynika np. z umowy z bankiem i jest wymagana na poczet udzielenia np. kredytu. Dobra informacja dla nas, konsumentów jest taka, że w wielu przypadkach mamy prawo do odstąpienia od umowy w określonym terminie od jej zawarcia, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jest to tzw. prawo konsumenta, które wynika z ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów. Termin odstąpienia od umowy wynosi zazwyczaj 30 dni, a w przypadku przedsiębiorców – 7 dni. Odstąpienie od umowy nie zwalnia nas jednak z obowiązku zapłaty składki za okres, w którym korzystaliśmy z ochrony ubezpieczeniowej, nawet jeśli było to kilka dni.

Jeśli nie skorzystamy z prawa do odstąpienia od umowy lub zwyczajnie minie ustawowy okres 30 dni, możemy wypowiedzieć daną polisę na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia. Wówczas niezbędny będzie nam wzór rezygnacji z ubezpieczenia oraz przejście krok po kroku procedury rezygnacji, o czym piszemy więcej poniżej.

Jednym z ubezpieczeń, co do których pojawia się z reguły sporo pytań o to, czy można je wypowiedzieć, jest ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych. Jak wiadomo, każdy samochód musi posiadać OC, a jego brak oznacza narażenie się na kary finansowe sięgające kilku tysięcy złotych. Możemy wypowiedzieć umowę OC auta, o ile od razu zawrzemy nową (zachowanie ochrony ubezpieczeniowej) lub w przypadku sprzedaży, wyrejestrowania lub zniszczenia przedmiotu ubezpieczenia. W takim przypadku, aby wypowiedzenie polisy OC było ważne, należy dopełnić pewnych formalności. Oprócz wniosku będą nam potrzebne odpowiednie dokumenty potwierdzające takie zdarzenie. Oczywiście OC auta należy do jednych z bardziej skomplikowanych, gdyż należy do tzw. ubezpieczeń obowiązkowych. Nieco łatwiej jest np. w przypadku innych ubezpieczeń. Chcesz zrezygnować z polisy na życie? Pobierz: wzór rezygnacji z ubezpieczenia na życie (https://wnioskionline.pl/).

Jakie mogą być przyczyny rezygnacji z danego ubezpieczenia?

Różnorodność ubezpieczeń sprawia, że różne mogą być przyczyny naszej rezygnacji z danej polisy.
Załóżmy, że chcesz zmienić ubezpieczyciela, gdyż obecny stale podnosi ceny, a możesz skorzystać ze zniżek, które posiada Twój współmałżonek w innym towarzystwie ubezpieczeniowym. Czy to dobry powód do wypowiedzenia polisy? Jak najbardziej.
Inne przyczyny to np.:
– chęć uniknięcia automatycznego odnowienia polisy,
– sprzedaż mieszkania w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, w takim przypadku istnieje możliwość skorzystania z częściowego zwrotu wpłaconej składki,
– zmiana sytuacji życiowej np. miejsca zamieszkania, stanu cywilnego, liczby dzieci. W takiej sytuacji możemy chcieć zmienić naszą polisę, aby zapewnić swoim bliskim ochronę na lepszych warunkach.
– niezadowolenie z dotychczasowej jakości obsługi lub wypłaty zaniżonego odszkodowania przez ubezpieczyciela,
– brak potrzeby lub chęci korzystania z danego ubezpieczenia, np. z powodu zmiany upodobań, zainteresowań, planów podróży itp.

Jak przebiega np. proces rezygnacji z ubezpieczenia na życie?

Każda firmy ubezpieczeniowa ma przygotowane specjalne procedury na wypadek wpłynięcia do niej rezygnacji z polisy. W większości przypadków wygląda to bardzo podobnie i jest opisane na stronie internetowej ubezpieczyciela. Spójrzmy na to z perspektywy klienta.
– krok pierwszy to sprawdzenie warunków umowy ubezpieczenia na życia. Warto zwrócić uwagę na terminy, warunki odstąpienia oraz ewentualne konsekwencje rezygnacji, np. utratę części zgromadzonych oszczędności, konieczność uiszczenia opłat itd.
– krok drugi to przygotowanie dokumentów – niezbędny będzie wspomniany wcześniej wzór rezygnacji z ubezpieczenia na życie. Wniosek będący pisemnym oświadczeniem o rezygnacji z umowy ubezpieczenia na życie powinien zawierać nasze dane osobowe numer polisy, datę i podpis, oraz ewentualnie przyczynę rezygnacji.
– krok numer trzy to dostarczenie oświadczenia do ubezpieczyciela osobiście, tradycyjną pocztą, e-mailem, zgodnie z wymaganiami ubezpieczyciela. Kluczowe jest, aby uzyskać potwierdzenie złożenia dokumentu.
– krok numer cztery to moment, w którym ubezpieczyciel potwierdza otrzymanie oświadczenia i informuje klienta o dacie zakończenia ochrony ubezpieczeniowej oraz o ewentualnych zwrotach składki.

Kiedy nie warto rezygnować z już zawartej polisy np. turystycznej?

Rezygnacja z ubezpieczenia to oczywiście ostateczność. Istnieją sytuacje, w których jest to zwyczajnie nieopłacalne. Przykładem takiej sytuacji będzie, chociażby zbliżający się termin jej wygaśnięcia. Inny przykład to np. bardzo zbliżona cena za podobną polisę. Dla 30-50 zł rocznie nie ma sensu dokonywać rewolucji.
Nie warto też rezygnować z zawartej polisy turystycznej, którą zawieramy z reguły na 1-2 tygodnie a w ostatniej chwili zachorujemy i będziemy zmuszeni odwołać nasz wyjazd. O wiele lepszym sposobem będzie sprawdzenie u ubezpieczyciela czy istnieje możliwość zmiany terminu obowiązywania ubezpieczenia. Mówimy wówczas o opcji elastycznej daty wyjazdu. A skoro już jesteśmy przy podróżach, czy wiesz, ile wynoszą limity dla bagażu w poszczególnych liniach lotniczych? Więcej tutaj. Jeszcze jednym sposobem, który może sprawić, że rezygnacja z polisy nie będzie konieczna, jest negocjacja z ubezpieczycielem. Jeśli zgłosimy się do towarzystwa ubezpieczeniowego i pokażemy, że w innym towarzystwie oferują nam korzystniejszą cenę, istnieje spora szansa, na to, że otrzymaną nową, niższą cenę.

Podsumowanie

Temat, którym jest wypowiedzenie umowy ubezpieczenia jest rozległy i ciekawy. Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. Jedno jest pewne. Wypowiedzenie jest czymś, z czego należy korzystać, jeśli ma to uzasadnienie finansowe i nie wiąże się z wieloma formalnościami. Ubezpieczenia to potężny i konkurencyjny biznes. Dlatego przed zawarciem jakiekolwiek umowy należy dokładnie zapoznać się z jej warunkami, zakresem działania i wysokością składki, aby za kilka miesięcy nie dojść do sytuacji, że jednak posiadana polisa wcale nie jest tak atrakcyjna.