Zanim dana osoba zdecyduje się ubiegać o zostanie rodzicem zastępczym, powinna zostać zbadana pod kątem zasad, procedur i wymagań dotyczących polityki rodzinnej.

Kontrole przeszłości są przeprowadzane na osobach nie tylko ubiegających się o zostanie rodzicami zastępczymi, ale także na tych osobach, które ubiegają się o zatrudnienie u właścicieli placówek opieki dziennej, w tym między innymi: domowej opieki dziennej, ośrodków opieki dziennej, grupowej opieki dziennej, agencji opieki nad dziećmi, domów adopcyjnych, domów grupowych, młodzieżowych ośrodków ratunkowych.

Rodzina zastępcza a alimenty – to warto wiedzieć

Następnym krokiem po ustaleniu, że spełniasz podstawowe wymagania, będzie dokładne sprawdzenie przeszłości w celu ustalenia, czy masz jakieś czynniki dyskwalifikujące, które wymagają dalszego zbadania, czy też automatycznie dyskwalifikują osobę z zostania rodzicem zastępczym. Warto jednak pamiętać, że słaba zdolność kredytowa, bądź też  skazanie za przestępstwo bez użycia przemocy, które nie było związane z żadnym przestępstwem przeciwko nieletniemu, może nie być konieczne, aby zdyskwalifikować cię przed zostaniem rodzicem zastępczym.

Rodzina zastępcza ma możliwość wystąpienia o alimenty do opiekunów prawnych, którym zostały odebrane prawa rodzicielskie do dziecka. Co więcej, należy powiedzieć, że polskie przepisy prawa jasno określają taką sytuację, bowiem opiekunowie, którym zostały odebrane prawa rodzicielskie, a dziecko zostało skierowane do rodziny zastępczej, mają obowiązek płacenia takich alimentów.

Jeżeli tego nie dokonują, to świadczenie alimentacyjne zostaje wypłacone w funduszy państwowych. Natomiast trzeba wtedy pamiętać, że osoba do płacenia środków finansowych na dziecko staje się wtedy automatycznie dłużnikiem alimentacyjnym. A to z kolei, niesie ze sobą kolejne konsekwencje prawne.

Czym jest rodzina zastępcza?

Rodziny zastępcze są dostępne za pośrednictwem miejscowych ośrodków pomocy społecznych, które mają szczegółowe przepisy dotyczące kwalifikowalności i szkolenia rodzin zastępczych. Kiedy dziecko potrzebujące tymczasowego domu wchodzi do systemu, następnie ośrodek pomocy społecznej dopasowuje dziecko do dostępnego domu. Niektóre rodziny zastępcze są rodzinami niepełnymi, podczas gdy inne są rodzinami z dwojgiem rodziców. Niektóre z nich obejmują inne przybrane dzieci lub własne dzieci pary.

Rodzic zastępczy, pod wieloma względami, jest jak każdy inny rodzic. Ich zadaniem jest kochać, chronić i pielęgnować dzieci, aby pomóc im osiągnąć pełny potencjał. Ale rola rodzica zastępczego jest wyjątkowa, ponieważ czasami jest tylko na sezon. Rodzic zastępczy może opiekować się dzieckiem tylko do czasu, gdy będzie ono mogło zostać ponownie połączone z rodziną. Może to być kilka dni lub kilka lat.

Dla dzieci, które nie mają możliwości ponownego połączenia się z rodziną urodzenia, ich rodzina zastępcza może być kolejną najlepszą opcją i mieć możliwość adopcji. Jednak najważniejszą rolą rodzica zastępczego jest pamiętanie o najlepszym interesie dziecka – niezależnie od tego, czy oznacza to adopcję. Bycie rodzicem zastępczym bez wątpienia wymaga dużej cierpliwości i poświęcenia. Prosi ludzi, aby otworzyli swoje serca i domy. Wymaga empatii i zrozumienia. Dzieci w pieczy zastępczej doświadczyły wielkiej straty i traumy i potrzebują kogoś, kto jest gotów iść z nimi przez ich ból, aby pomóc im wyzdrowieć. Ktoś, kto będzie kochał bezwarunkowo i miał współczucie dla swojego trudnego pochodzenia.

Każde dziecko ma swoją własną historię

Często doświadczenia, które sprowadzają dzieci do opieki zastępczej, są przerażające i traumatyczne. Te dzieci doświadczyły chaosu, a światy, które znały, zostały wywrócone do góry nogami. Znosili rzeczy, które sprawiły, że byli przerażeni, obciążeni i nosili emocjonalne i fizyczne blizny. Takie dzieci należy traktować dzieci ze współczuciem i być cierpliwym wobec nich. Dzieci w pieczy zastępczej są normalnymi dziećmi, ale coś w ich przeszłości wpłynęło na ich teraźniejszość. Wobec tego rodzic zastępczy musi przede wszystkim pomóc im mieć lepszą przyszłość.

O tym warto pamiętać!

Opieka zastępcza jest świadczona dzieciom i młodzieży, które nie są w stanie mieszkać z własnymi rodzinami. Opiekunowie zastępczy wspierają rodziny, opiekując się dziećmi, podczas gdy rodzice otrzymują pomoc w zmianie. Przez pewien czas opiekunowie zastępczy przejmują obowiązki rodzica, aby zapewnić bezpieczne, opiekuńcze i pewne środowisko rodzinne dla dzieci i młodzieży wymagających opieki. Opiekunowie zastępczy często mają kontakt z rodzicami dziecka lub młodej osoby znajdującej się pod ich opieką. Angażują się również w decyzje i planowanie opieki nad dzieckiem wraz z rodziną i innymi ważnymi osobami w życiu dziecka lub młodego człowieka.

Rodzina zastępcza – podsumowanie

Najważniejsze aspekty odnoszące się do powyższego artykułu:

  • Zanim dana osoba zdecyduje się ubiegać o zostanie rodzicem zastępczym, powinna zostać zbadana pod kątem zasad, procedur i wymagań dotyczących polityki rodzinnej. Kontrole przeszłości są przeprowadzane na osobach nie tylko ubiegających się o zostanie rodzicami zastępczymi, ale także na tych osobach, które ubiegają się o zatrudnienie u właścicieli placówek opieki dziennej, w tym między innymi: domowej opieki dziennej, ośrodków opieki dziennej, grupowej opieki dziennej, agencji opieki nad dziećmi, domów adopcyjnych, domów grupowych, młodzieżowych ośrodków ratunkowych.
  • Rodzic zastępczy, pod wieloma względami, jest jak każdy inny rodzic. Ich zadaniem jest kochać, chronić i pielęgnować dzieci, aby pomóc im osiągnąć pełny potencjał. Ale rola rodzica zastępczego jest wyjątkowa, ponieważ czasami jest tylko na sezon. Rodzic zastępczy może opiekować się dzieckiem tylko do czasu, gdy będzie ono mogło zostać ponownie połączone z rodziną. Może to być kilka dni lub kilka lat.