Publikacja na stronie Prokuratury Krajowej zawiera oświadczenie Dariusza Barskiego, w którym wyraźnie zaprzecza, jakoby kierował wnioski do prokuratora generalnego o powołanie określonych osób na stanowiska prokuratorów w tej instytucji.

Były prokurator krajowy Dariusz Barski, odwołany z funkcji przez Adama Bodnara, wystosował oficjalne oświadczenie. W jego treści czytamy: „Nie skierowałem do prokuratora generalnego żadnych wniosków o obsadzenie stanowisk prokuratorów Prokuratury Krajowej przez prokuratorów takich jak Andrzej Janecki, Marek Jamrogowicz, Anna Adamiak oraz inne osoby wymienione w najnowszym komunikacie prokuratora generalnego.

Z tego powodu, wszystkie nominacje na powyższe stanowiska są nieważne, gdyż brakuje dla nich poparcia ze strony uprawnionego do tego organu – prokuratora krajowego. W tym kontekście apeluję do wszystkich prokuratorów pracujących w Prokuraturze Krajowej oraz w innych prokuraturach na różnych szczeblach, jak również do urzędników administracji prokuratorskiej o przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa” – komunikuje Dariusz Barski w swoim oświadczeniu, które znaleźć można na stronie internetowej Prokuratury Krajowej.