David Cameron, minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, wyraził swoje oczekiwania związane z możliwością osiągnięcia porozumienia o zawieszeniu broni między Izraelem a palestyńskim ruchem Hamas. Wyraża on nadzieję, że takie porozumienie zostanie osiągnięte w najbliższym czasie.

Delegacja Hamasu miała za zadanie udać się do Kairu w poniedziałek, aby spotkać się z mediatorami z Egiptu i Kataru. Spotkanie to ma na celu opracowanie porozumienia między Hamasem a Izraelem. Cameron obecnie znajduje się w Kairze, gdzie uczestniczy w obradach Światowego Forum Ekonomicznego.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące doniesień na ten temat, Cameron odniósł się do propozycji zawieszenia broni na okres 40 dni oraz uwolnienia tysięcy więźniów palestyńskich w zamian za uwolnienie wszystkich zakładników. Ta oferta została przedstawiona Hamasowi. „Mam nadzieję, że Hamas zaakceptuje to porozumienie”, powiedział Cameron. Dodał również, że cały globalny nacisk powinien być teraz skierowany na Hamas, aby przekonać go do przyjęcia tej propozycji.

Dotąd, żadna ze stron nie zaakceptowała pomysłu zawieszenia broni. Hamas podkreślał, że zgodzi się jedynie na porozumienie oparte na trwałym zawieszeniu broni, które by zakończyło wojnę i pociągnęło za sobą wycofanie wojsk izraelskich ze Strefy Gazy. Z kolei Izrael nie był skłonny do akceptacji kolejnego tymczasowego zawieszenia broni.