Na swojej oficjalnej stronie, polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) poinformowało o zaplanowanym przez kraje NATO zawieszeniu działania Traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie. Decyzja ta została podjęta i ogłoszona 7 listopada bieżącego roku.

Jak wyjaśniono w komunikacie, taki krok jest bezpośrednią reakcją na działania Rosji, które są niezgodne z prawem międzynarodowym, a w szczególności naruszają Traktat CFE. Jak podkreśliło MSZ, od 2007 roku Rosja nie przestrzegała swoich zobowiązań wynikających z tego dokumentu.

W 2022 roku sytuacja uległa jeszcze większemu pogorszeniu. Z pomocą Białorusi, Rosja dokonała kolejnego rażącego naruszenia zakazu użycia siły przeciwko Ukrainie, która jest również stroną Traktatu CFE. W efekcie, 7 listopada br., Rosja oficjalnie przestała być stroną tej umowy – informuje polskie MSZ.

W obliczu tak fundamentalnej zmiany okoliczności, które znacznie różnią się od tych panujących podczas zawierania umowy międzynarodowej, Polska nie może zobowiązać się do dalszego przestrzegania Traktatu CFE – czytamy w oświadczeniu MSZ.

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zadeklarowało, że podjęte zostaną formalne kroki w celu całkowitego i nieograniczonego czasowo zawieszenia Traktatu CFE. Decyzja ta dotyczy wszystkich postanowień traktatu, co oznacza, że Rzeczpospolita Polska nie będzie ani prawnie, ani praktycznie zobowiązana do realizacji postanowień Traktatu CFE, w tym tych dotyczących ograniczeń związanych z Siłami Zbrojnymi RP.