Zgodnie z niedawno opublikowanymi danymi z Głównego Urzędu Statystycznego, stopa inflacji w Polsce za listopad wyniosła 6,5%. Ten wynik sugeruje, że inflacja nieznacznie spadła w porównaniu z poprzednim miesiącem. To rozbiega się z przewidywaniami wielu ekspertów, którzy oczekiwali wzrostu lub utrzymania inflacji na dotychczasowym poziomie. Teraz podkreślają oni wpływ cen paliw na ten wynik.

Wstępne dane GUS pokazują, że stopa inflacji w listopadzie była o 0,1 punktu procentowego niższa niż w październiku (6,6%). To kontrastuje z poglądami niektórych ekonomistów, którzy przewidywali, że inflacja nadal będzie rosła.

Szybki szacunek GUS opublikowany dla listopada 2023 roku pokazuje, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły rok do roku o 6,5% (wskaźnik cen wyniósł 106,5), a miesiąc do miesiąca odnotowano wzrost o 0,7% (wskaźnik cen – 100,7).

Dane GUS wykazały również szczegółowe zmiany w poszczególnych kategoriach. W listopadzie żywność i napoje bezalkoholowe zdrożały o 7,2%, a ceny energii wzrosły o 7,9%. Jednak paliwa do prywatnych środków transportu zanotowały spadek cen o 5,7%.