Już 17 września w życie wchodzą przepisy zaostrzające kary dla kierowców za wykroczenia drogowe. Rośnie też ilość punktów karnych za część z nich.

Jedną z najbardziej dotkliwych zmian w nowym taryfikatorze będzie możliwość utraty prawa jazdy za dwukrotne użycie przez kierowcę telefonu podczas jazdy samochodem. To jednak dopiero początek.

W nowych regulacjach przewidziano zwiększenie ilości punktów karnych za dużą część wykroczeń drogowych. Za niektóre z nich liczba punktów wzrosnąć ma aż do 15. W połączeniu z limitem 24 punktów przy którym odbierane będzie prawo jazdy oznacza to, że dwukrotne naruszenie takiego wysoko punktowanego zakazu, lub też dwóch różnych z wysoką sumą punktów taki kierowca straci prawo jazdy i będzie musiał ponownie zdawać egzaminy. Taką wysoką notą punktową wynoszącą 12 punktów objęty jest między innymi zakaz używania telefonu podczas prowadzenia samochodu.

Nowe rozporządzenie MSWiA

Zmiany wynikają z nowelizacji rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego”, które wchodzi w życie z dniem 17 września. Nowy taryfikator punktów karnych wyszczególnia wykroczenia, za które kierowca otrzymać może od razu 15 punktów karnych. Jest to najwyższa ilość punktów, jaką można otrzymać jednorazowo według nowych przepisów, do tej pory wynosiła ona 10 punktów.

Najwyższe kary punktowe

Wśród wykroczeń, za które będzie się można „wzbogacić” o kilkanaście punktów jednorazowo. W tym przedziale punktowym znalazły się naruszenia polegające na nieprawidłowym zachowaniu kierowcy wobec pieszego, 15 punktów dostanie kierowca za niedostosowanie się do sygnałów świetlnych dźwiękowych i wydawanych przez uprawnione do kierowania ruchem osoby, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, który znajduje się już na przejściu dla pieszych albo na nie dopiero wchodzi, a także przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 70 km/h.
15 punktów karnych będzie mógł otrzymać kierowca za objeżdżanie opuszczonych zapór kolejowych, albo wjazd na przejazd gdy zapory zaczęły być opuszczane. To samo dotyczy wjazdu na przejazd przy czerwonym świetle albo w sytuacji gdy po drugiej stronie nie będzie się dało kontynuować jazdy.

Kara także 15 punktów przewidziana jest w przypadku kierowania samochodem po spożyciu alkoholu bądź podobnie działającego innego środka oraz w stanie nietrzeźwości i jazdę pod wpływem środków odurzających. Także o 15 punktów „wzbogacą” się ci, którzy nie udzielą pomocy ofiarom wypadku oraz kierowcy jadący autostradą bądź droga ekspresową pod prąd.

Kilkanaście punktów więcej

Nowy taryfikator przewiduje szereg wykroczeń sankcjonowanych kilkunastoma punktami parnymi jednorazowo. 14 punktów otrzyma kierowca, który przekroczył dopuszczalną prędkość o 61 do 70 km/h. 12 punktów przewidziano za zawracanie na autostradzie bądź drodze ekspresowej oraz złamanie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu trzymanego w ręce. W przypadku tych wykroczeń ich dwukrotne naruszenie oznaczać będzie uzyskanie pułapu 24 punktów i automatyczne odebranie prawa jazdy. Taki kierowca będzie musiał ponownie zdawać egzamin praktyczny oraz teoretyczny.

Obecne regulacje

Wedle obowiązujących jeszcze regulacji kierowca może otrzymać od 1 do maksymalnie 10 punktów karnych jednorazowo. Maksymalna ilość nakładana jest między innymi za za nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku albo nieprawidłowe zachowania wobec pieszych. Usuwane są z konta kierowcy po roku od dnia naruszenia, kierowca może jednak wziąć udział na własny koszt w kursie, który zmniejszy ilość punktów o sześć, choć zasada ta nie dotyczy nowych kierowców ze stażem krótszym niż rok.

Kierowca mający prawo jazdy poniżej roku nie może przekroczyć 20 punktów gdyż jeśli otrzyma więcej wówczas będzie miał cofnięte prawo jazdy. Limit dla kierowcy mającego uprawnienia powyżej roku to 24 punkty a po przekroczeniu tej ilości musi ponownie zdawać egzaminy.

„Zasada” recydywy

Z dniem 17 września wchodzą w życie przepisy odnośnie tzw. recydywy, co podwaja stawki mandatów w przypadku przekroczeń prędkości. Nowe regulacje likwidują kursy doszkalające dla kierowców popełniających naruszenia, które pozwalają na redukcję punktów karnych. Ponadto wprowadzony też zostaje mechanizm, który uzależnia usuwanie punktów karnych za naruszenia od uregulowania mandatu, zgodnie z którym punkty będą anulowane dopiero po upływie dwóch lat od daty opłacenia nałożonej grzywny.